Joanna Jakuszewska
ul. �ukasi�skiego 8
82-300 Elbl�g

nr 32

"Haft richelieu" pocz�wszy od numeru 8 mo�na naby� w Wydawnictwie "JOANNA" za pobraniem pocztowym, ponosz�c przy tym koszty przesy�ki. Zam�wienie mo�na sk�ada� telefonicznie, pisemnie albo e- mailem.
[Wydawnictwo Joanna] [Wydawnictwo Joanna]
[Wydawnictwo Joanna] [Wydawnictwo Joanna]
"Haft richelieu" pocz�wszy od numeru 8 mo�na naby� w Wydawnictwie "JOANNA" za pobraniem pocztowym, ponosz�c przy tym koszty przesy�ki. Zam�wienie mo�na sk�ada� telefonicznie, pisemnie albo e- mailem.